středa 22. dubna 2009

Inicitivu podpořil Radim Vašinka

středa 22. dubna 2009

Iniciativu "Ne Nazi Provokacím" podpořil Radim Vašinka, herec, divadelní režisér a dramatik z pražského divadla Orfeus (více o Radimu Vašinkovi na Wikipedii).

Děkujeme za otevřenou podporu, která nás zavazuje abychom pokračovali, protože sobotním pochodem neonacistů Ústím nic neskončilo. 

Zveřejňujeme reakci Radima Vašinky na ústeckou provokaci. 

20. dubna 2009

Připojuji se k Vašim protestům. Snad to může mít nějaký smysl.

Radim Vašinka

Vážení neznámí přátelé,

postup zvláštních pořádkových jednotek nebo jak se tito těžkooděnci jmenují, bude souviset patrně s nepřípustností stanovení inteligenčního kvocientu při přijímání k policii. Ta potřebuje jen bezduché stroje, neschopné samostatného uvažování. (Což se v této službě vlasti pochopitelně nesmí!) Ale přesně takové má režim rád, takové potřebuje, jen takoví se mu hodí. Nemůžeme se tedy ničemu divit. 
Co je pro mne nepochopitelné, je usnesení Městského úřadu, který pochod neonacistů povolil! Takový výklad demokracie a dodržování zákonů v naší zemi je přece zcela nesmyslný. A není to poprvé. To není demokracie, to je hraní si na demokracii. To je sráčství, bojící se vlastní odpovědnosti za rozhodnutí, aby z toho nebyly těžkosti. Ke zlu přece nemůžeme být nestranní! Tím mu straníme! Je zcela absurdní, když zmláceni jsou odpůrci neonacistické provokace! 
Čemu už vůbec nerozumím je vždycky vyčíslení nákladů těchto akcí. Za co se platí ty závratné sumy? Kdo je vypočítává? Jde přece o státní zaměstnance, kteří mají svoji gáži ať plní své povinnosti zde či onde! A jestli tomu tak není, tak ať tomu tak je! To za prvé.
A za druhé - nepřeji si, aby tyto „náklady” byly placeny z peněz daňových poplatníků, jak se říká, tedy i z mých, ale ať to pěkně zaplatí organizace, která tuto akci povolila. Tohoto pořádkového rizika si přece musela být předem vědoma. Anebo, ještě lépe: ti, kteří tuto ochranu potřebovali. Má-li si pořádkové služby policie na fotbalových stadionech platit pořadatel, tak ať je tomu tak i v případě pořadatele této provokace. 
A zajímalo by mne, když už byla řeč o demokracii, kdo zaplatí majitelům obchodů náklady za opevnění jejich provozoven, kdo jim uhradí ušlé tržby, o které přišli tím, že měli zavřeno, obávajíce se o svoji bezpečnost?
Zcela absurdní pak je zprávička, že v téže době podnikaví Romové za rohem vykrádali auta. 
A korunou všeho pak o několik hodin později počin, zoufale dokumentující faktickou činnost, inspirovanou nacistickou ideologií - pokus o vraždu romské rodiny ve Vítkově.
Složité souvislosti jsou ovšem patrné na první pohled.
Pro to, aby pravda a dobro zvítězily se musí taky něco udělat. A připomeňme si staré úsloví, že ryba smrdí od hlavy. 


Zdraví

Radim Vašinka, nezávislý principál Krytového divadla Orfeus.