čtvrtek 16. dubna 2009

Inciativa NeNaziProvokacím reaguje na vyjádření policie

čtvrtek 16. dubna 2009
V dnešním článku uveřejněném na serveru Deník.cz se objevil názor nejmenovaného policejního důstojníka, který reagoval na naši výzvu, citujeme:

„I když se ve výzvě říká, že …sejde–li se nás dostatečné množství, neonacisté neprojdou…, neuvádí se v ní ale, kde se mají tito lidé sejít. Podivné jsou i některé další výrazy. Je to vlastně výzva k individuálním akcím, k nepokojům,“ hodnotil leták vysoký policejní důstojník, který je se situací obeznámen, ale z pracovních důvodů nemůže zveřejňovat jméno. Podle něj mohou za touto výzvou stát dokonce sami nacionalité, aby demonstrace neproběhla pokojně.

Dále se v článku objevila pochybnost o tom, kdo za výzvou stojí.

Za prvé

Nemáme nic společného s „nacionalisty“ natož s neonacisty

Naše výzva nemá nic společného s „nacionalisty“ přesněji s neonacisty, kteří se chystají v Ústí provokovat. Vznikla naopak jako bezprostřední reakce na jejich záměry.

Za druhé

Nevyzýváme k nepokojům, ale přiměřeným protestům 

Občany Ústí i další odpůrce neonacismu vyzýváme k tomu, aby jasně vyjádřili svůj odpor a nesouhlas s pokusem neonacistů pošpinit jméno nejen obětí bombardování ale všech obětí nacistické Třetí říše.
Tento odpor může mít velice pestrou formu. Rovněž ale chápeme, pokud se někdo rozhodne například pasivně bránit pochodu v cestě. Takový odpor je podle nás naprosto legitimní, byť nemusí být vždy zcela legální. I morální postoje se někdy dostávají do konfliktu se zákonnými úpravami.
I takový způsob odporu proti neonacistům je v jiných zemích zcela běžný a není považován za něco nepatřičného. Dokládá to i názor Petra Schickerta z německého občanského sdružení Kulturbüro Sachsen, kterého citoval server Respekt.cz: „Nemůžeme přenechat neonacistům prostor, musíme je zastavit přímo na ulici. Podle německých zkušeností se pravicoví radikálové rádi vrací právě tam, kde jim jak místní úřady tak obyvatelé nekladou žádný odpor. Proto jim musíme dát aktivně najevo, že je tu nechceme.“ 

Za třetí

Proč jsme anonymní

Jsme převážně mladí lidé, někteří z Ústí, někteří z jeho bližšího či vzdálenějšího okolí. Svoje jména nezveřejňujeme především z bezpečnostních důvodů. To, že neonacisté neváhají použít proti lidem, kteří s nimi nesouhlasí násilí je všeobecně známo. Poslední případ napadení je právě z Ústí.
A jak je vidět z reakce policie, hrozil by nám možná postih i od ní, zvláště když za každým názorem vidí výzvu k nepokojům. Bohužel musíme konstatovat, že stejnou pozornost nevěnuje lidem, kteří otevřeně hlásají rasovou nenávist a volají po vyvražďovaní svých spoluobčanů.

Věříme, že se občané nenechají od protestu odradit ani policií, ani neonacisty, ani radami politiků, protože Ústí je především naše město, ne jen jejich.

Sejděme se v sobotu 18. dubna v ústeckých ulicích!

Určitě tam nebudeme sami, dorazí i naši romští spoluobčané z Gypsy Radical.

Přece je v tom nenecháme!