středa 22. dubna 2009

Inicitivu podpořil Radim Vašinka

středa 22. dubna 2009

Iniciativu "Ne Nazi Provokacím" podpořil Radim Vašinka, herec, divadelní režisér a dramatik z pražského divadla Orfeus (více o Radimu Vašinkovi na Wikipedii).

Děkujeme za otevřenou podporu, která nás zavazuje abychom pokračovali, protože sobotním pochodem neonacistů Ústím nic neskončilo. 

Zveřejňujeme reakci Radima Vašinky na ústeckou provokaci. 

20. dubna 2009

Připojuji se k Vašim protestům. Snad to může mít nějaký smysl.

Radim Vašinka

Vážení neznámí přátelé,

postup zvláštních pořádkových jednotek nebo jak se tito těžkooděnci jmenují, bude souviset patrně s nepřípustností stanovení inteligenčního kvocientu při přijímání k policii. Ta potřebuje jen bezduché stroje, neschopné samostatného uvažování. (Což se v této službě vlasti pochopitelně nesmí!) Ale přesně takové má režim rád, takové potřebuje, jen takoví se mu hodí. Nemůžeme se tedy ničemu divit. 
Co je pro mne nepochopitelné, je usnesení Městského úřadu, který pochod neonacistů povolil! Takový výklad demokracie a dodržování zákonů v naší zemi je přece zcela nesmyslný. A není to poprvé. To není demokracie, to je hraní si na demokracii. To je sráčství, bojící se vlastní odpovědnosti za rozhodnutí, aby z toho nebyly těžkosti. Ke zlu přece nemůžeme být nestranní! Tím mu straníme! Je zcela absurdní, když zmláceni jsou odpůrci neonacistické provokace! 
Čemu už vůbec nerozumím je vždycky vyčíslení nákladů těchto akcí. Za co se platí ty závratné sumy? Kdo je vypočítává? Jde přece o státní zaměstnance, kteří mají svoji gáži ať plní své povinnosti zde či onde! A jestli tomu tak není, tak ať tomu tak je! To za prvé.
A za druhé - nepřeji si, aby tyto „náklady” byly placeny z peněz daňových poplatníků, jak se říká, tedy i z mých, ale ať to pěkně zaplatí organizace, která tuto akci povolila. Tohoto pořádkového rizika si přece musela být předem vědoma. Anebo, ještě lépe: ti, kteří tuto ochranu potřebovali. Má-li si pořádkové služby policie na fotbalových stadionech platit pořadatel, tak ať je tomu tak i v případě pořadatele této provokace. 
A zajímalo by mne, když už byla řeč o demokracii, kdo zaplatí majitelům obchodů náklady za opevnění jejich provozoven, kdo jim uhradí ušlé tržby, o které přišli tím, že měli zavřeno, obávajíce se o svoji bezpečnost?
Zcela absurdní pak je zprávička, že v téže době podnikaví Romové za rohem vykrádali auta. 
A korunou všeho pak o několik hodin později počin, zoufale dokumentující faktickou činnost, inspirovanou nacistickou ideologií - pokus o vraždu romské rodiny ve Vítkově.
Složité souvislosti jsou ovšem patrné na první pohled.
Pro to, aby pravda a dobro zvítězily se musí taky něco udělat. A připomeňme si staré úsloví, že ryba smrdí od hlavy. 


Zdraví

Radim Vašinka, nezávislý principál Krytového divadla Orfeus.


neděle 19. dubna 2009

Ústí po pochodu neonacistů

neděle 19. dubna 2009
Ústí nad Labem má za sebou pochod neonacistů. Někteří lidé se rozhodli přes strategii iniciativy ,,Ukažte neonacistům záda‘‘, která obyvatele Ústí vybízela k opuštění města, vyjádřit svůj protest.

Centrem protestů se nakonec stal Maha4all, restaurace na Masarykově ulici, která jako jedna z mála zůstala otevřená. Sešlo se zde kolem sto padesáti většinou místních lidí. Neonacisté se po skupinkách scházeli na Lidickém náměstí, které bylo uzavřeno policií, takže nebylo možné uskutečnit případné protesty přímo v dosahu jejich shromáždění. Začátek pochodu byl nahlášen na 19.00, ale dal se do pohybu až po deváté hodině, takže k Maha4all dorazili až kolem půl desáté.

U Mahy byla různorodá skupina protestujících s transparenty a vlajkami, od Studentů proti rasismu, přes Autonomní ovce až po Gypsy Radical (Gypsy Radical se ale v této době angažovali převážně v Předlicích). Kolem půl osmé k Maze nastoupili těžkooděnci a vodní dělo. Když se začal blížit neonacistický pochod, těžkooděnci a jízdní policie začali vytlačovat dav z rohu ulic před Mahou, ačkoliv na tuhle akci měli spoustu času předtím a zásah nemusel být tak rychlý a tvrdý.
I když lidi na policii neútočili, policie začala doprostřed davu házet dělobuchy, takže vznikla panika a při rychlém postupu těžkooděnců proti protestujícím došlo k lehčím zraněním. Když se někteří lidé snažili pomoci těm, kdo upadli na zem, dostali ránu tonfou. Policie rozdělila dav do několika skupin v ulicích Masarykova a Králova výšina, několik desítek lidí zůstalo zavřených v Maze, odkud je policie pouštěla po skupinkách ven. Paradoxní je, že policie opět nejagresivněji zaútočila na lidi, co přišli protestovat proti neonacismu a nebyla třeba v romských ghettech, kde bylo pravděpodobné, že dojde ke konfliktům.

Zásah proti protestujícím byl pak odůvodněn tiskovou mluvčí policie tím, že shromáždění nebylo nahlášené. Paní mluvčí a její nadřízení by však měli znát především ústavu ČR, která říká, že každé shromáždění je pod zákonnou ochrannou. To, že shromáždění nebylo nikým ohlášené (fakticky být ani nemohlo, protože celé město bylo ,,obsazeno‘‘ohlášeními neonacistů) nemůže být samo o sobě důvodem rozpuštění. V opačném případě měla totiž policie podobně rozehnat neohlášenou sešlost Dělnické strany v Hradci Králové v srpnu loňského roku. Dovolíme si opět ocitovat z tisku:
"Jsme připraveni oznámit, že jde o nepovolenou akci, nicméně reflektujeme Policii ČR, která nám doporučila situaci nadále nevyhrocovat," řekl novinářům během shromáždění mluvčí radnice Václav Svoboda. Policisté tvrdili, že by akce mohla být rozpuštěna jen tehdy, kdyby na ní byl jasně porušen zákon - účastníci by například vykřikovali rasistická hesla nebo vyvolávali potyčky.¨

(zdroj: Extremisté v Hradci Králové řečnili o Říši, úředníci přihlíželi, iHNed.cz 16.8.2008)

Zásah policie byl tedy zbytečný a možná i nezákonný. Kritizují ho i další přítomní, včetně iniciativy „V Ústí neonacisty nechceme“ (viz. zpráva na serveru Týden.cz)

Neonacisté jsou s akcí spokojeni. Chtějí jí uspořádat opět za rok.

Další oslava Hitlerových narozenin se svíčkami?

Pokud se o to příští rok pokusí, přijďme vyjádřit svůj odpor ve větším počtu!

Nebojme se vyjádřit nesouhlas s neonacismem a rasismem!

čtvrtek 16. dubna 2009

Inciativa NeNaziProvokacím reaguje na vyjádření policie

čtvrtek 16. dubna 2009
V dnešním článku uveřejněném na serveru Deník.cz se objevil názor nejmenovaného policejního důstojníka, který reagoval na naši výzvu, citujeme:

„I když se ve výzvě říká, že …sejde–li se nás dostatečné množství, neonacisté neprojdou…, neuvádí se v ní ale, kde se mají tito lidé sejít. Podivné jsou i některé další výrazy. Je to vlastně výzva k individuálním akcím, k nepokojům,“ hodnotil leták vysoký policejní důstojník, který je se situací obeznámen, ale z pracovních důvodů nemůže zveřejňovat jméno. Podle něj mohou za touto výzvou stát dokonce sami nacionalité, aby demonstrace neproběhla pokojně.

Dále se v článku objevila pochybnost o tom, kdo za výzvou stojí.

Za prvé

Nemáme nic společného s „nacionalisty“ natož s neonacisty

Naše výzva nemá nic společného s „nacionalisty“ přesněji s neonacisty, kteří se chystají v Ústí provokovat. Vznikla naopak jako bezprostřední reakce na jejich záměry.

Za druhé

Nevyzýváme k nepokojům, ale přiměřeným protestům 

Občany Ústí i další odpůrce neonacismu vyzýváme k tomu, aby jasně vyjádřili svůj odpor a nesouhlas s pokusem neonacistů pošpinit jméno nejen obětí bombardování ale všech obětí nacistické Třetí říše.
Tento odpor může mít velice pestrou formu. Rovněž ale chápeme, pokud se někdo rozhodne například pasivně bránit pochodu v cestě. Takový odpor je podle nás naprosto legitimní, byť nemusí být vždy zcela legální. I morální postoje se někdy dostávají do konfliktu se zákonnými úpravami.
I takový způsob odporu proti neonacistům je v jiných zemích zcela běžný a není považován za něco nepatřičného. Dokládá to i názor Petra Schickerta z německého občanského sdružení Kulturbüro Sachsen, kterého citoval server Respekt.cz: „Nemůžeme přenechat neonacistům prostor, musíme je zastavit přímo na ulici. Podle německých zkušeností se pravicoví radikálové rádi vrací právě tam, kde jim jak místní úřady tak obyvatelé nekladou žádný odpor. Proto jim musíme dát aktivně najevo, že je tu nechceme.“ 

Za třetí

Proč jsme anonymní

Jsme převážně mladí lidé, někteří z Ústí, někteří z jeho bližšího či vzdálenějšího okolí. Svoje jména nezveřejňujeme především z bezpečnostních důvodů. To, že neonacisté neváhají použít proti lidem, kteří s nimi nesouhlasí násilí je všeobecně známo. Poslední případ napadení je právě z Ústí.
A jak je vidět z reakce policie, hrozil by nám možná postih i od ní, zvláště když za každým názorem vidí výzvu k nepokojům. Bohužel musíme konstatovat, že stejnou pozornost nevěnuje lidem, kteří otevřeně hlásají rasovou nenávist a volají po vyvražďovaní svých spoluobčanů.

Věříme, že se občané nenechají od protestu odradit ani policií, ani neonacisty, ani radami politiků, protože Ústí je především naše město, ne jen jejich.

Sejděme se v sobotu 18. dubna v ústeckých ulicích!

Určitě tam nebudeme sami, dorazí i naši romští spoluobčané z Gypsy Radical.

Přece je v tom nenecháme!

sobota 4. dubna 2009

Leták

sobota 4. dubna 2009